Algemene voorwaarden

1. Reserveren en betalen

Na aanbetaling van 30% van de reissom kun je de gewenste periode van verblijf reserveren bij voldoende beschikbaarheid. Reserveren kan per email of telefoon. De yogareis heeft vastgestelde data en een reservering hiervoor is al gemaakt. Zodra de aanbetaling binnen is, is een boeking definitief. De volledige reissom moet uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de reis betaald zijn. Wij rekenen geen extra boekingskosten.

2. Aantal personen

De prijs per persoon is gebaseerd op het aantal personen dat op de website staat vermeld bij de prijs.

4. Annulering door gasten

Na aanbetaling is annuleren van de reis tegen annuleringskosten mogelijk. Bij annulering tot 1 maand  vóór aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom. Bij annulering binnen 1 maand  vóór aankomstdatum wordt de volledige reissom in rekening gebracht. De periode van verblijf kan wel worden gewijzigd. Bij ziekte van de reiziger of bij overlijden van eerste en/of tweedegraads familieleden wordt de volledige reissom terugbetaald.

5. Annulering door Bel-Zhan

In het uitzonderlijke geval dat wij een reeds bevestigde boeking moeten annuleren, wordt een vergelijkbaar verblijf of activiteit aangeboden. Ga je hier niet mee akkoord dan storten wij de betaling terug. Bel-Zhan is nimmer aansprakelijk voor (indirecte) schade als gevolg van een annulering.

7. Water en elektra

In periodes van grote waterbehoefte komt het voor dat er tijdelijk minder water is. Ook de elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. Bel-Zhan is hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

8. Prijzen

De prijs van de accommodaties is die op de website staat, behalve in het geval dat er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen worden gewijzigd, maar dat heeft geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd.

9. Foto’s en illustraties

Bel-Zhan doet zijn best om foto’s te plaatsen die de een beeld geven van de aangeboden accommodaties en diensten. Het doel van deze foto’s is een indruk te geven van de accommodatie, de omgeving en de diensten. De foto’s kunnen niet worden opgevat als een toezegging die verder strekt dan dit doel.

10. Betalingen

De prijs van de op per telefoon of per email bestelde reis dient te worden betaald aan de Stichting Ecoland Issyk-Kul. Je krijgt hiervoor een factuur toegestuurd. Bel-Zhan behoudt zich het recht voor om de boeking te annuleren indien de volledige betaling niet tijdig is ontvangen.

11. Aansprakelijkheid Bel-Zhan

Bel-Zhan is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door gasten van Bel-Zhan en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor de accommodatie en/of diensten is betaald. Bel-Zhan is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen. Bel-Zhan is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee. Bel-Zhan is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen en andere externe factoren.

12. Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de klant dat Bel-Zhan niet aansprakelijk is voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, enige vertraging of het onvermogen de website te gebruiken.

13. Toepasselijk Recht

Deze Algemene Voorwaarden worden gereguleerd door de wetten van Nederland. De klant gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Amsterdam bevoegd zijn alle eventuele geschillen te horen en te bepalen die voortvloeien uit de interpretatie en/of wetsbepalingen die hieruit voortvloeien.

14. Slotbepalingen

Als Bel-Zhan op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als afstand doen van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen. In het geval dat een van de bepalingen (of een onderdeel van een bepaling) van de Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een andere instantie van een bevoegd rechtsgebied dan wordt die bepaling of deel van een bepaling voor zover nodig geacht niet te deel uitmaken van deze overeenkomst met de klant, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen wordt daardoor niet aangetast. Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, luchtverkeersleiders of andere dienstverleners, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 november 2013 (versie 20131101).

Privacy Policy Bel-Zhan

Bel-Zhan is een stichting in Kirgizië, opgericht door Jacobiene Ritsema en Ludmila Gromova.
Copyright © 2013 Bel Zhan

Google analytics